over deze website

Artikel uit de Actief van juni 2017 over Pensioen

 

Volledige indexatie van alle pensioenen

Het bestuur van het ABN AMRO Pensioenfonds heeft besloten om alle pensioenen per 1 april 2017 met 1,7% te indexeren. De basis hiervoor is de consumentenprijsindex – alle huishoudens (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De prijzen gingen in de periode van januari 2016 tot januari 2017 met 1,7% omhoog. Dat betekent dat de pensioenen volledig meegroeien met de prijsstijging in 2016. Er is geen ruimte voor inhaalindexatie. De indexatieachterstand bedraagt 0,32%. 

Het pensioenfonds probeert de koopkracht van de pensioenen te behouden. Daarom bekijkt het bestuur elk jaar in april of er ruimte is om de pensioenen te indexeren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Bij het indexatiebesluit heeft het bestuur gebruikgemaakt van haar bevoegdheid om af te wijken van de indexatierichtlijn door te kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de financiële situatie per eind maart. Het bestuur van het ABN AMRO Pensioenfonds kijkt naar de Toekomstbestendig Indexeren Dekkingsgraad, de Beleidsdekkingsgraad en de Economische Dekkingsgraad. Het bestuur is van mening dat de financiële positie per eind maart zodanig is, dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren.

Voor de komende jaren verwacht het pensioenfonds de pensioenen ten minste gedeeltelijk te indexeren.

Bron: ABN AMRO Pensioenfonds