over deze website

Nieuwsflits

Vanaf juli 2017 verschijnt vijf tot zes keer per jaar de Nieuwsflits. Hierin leest u het laatste nieuws over uw pensioen en ons pensioenfonds.   

Bekijk de  laatste Nieuwsflits

Voorheen kreeg u drie keer per jaar het e-zine Rond Pensioen. Ook kreeg u elke maand bericht over de dekkingsgraad. Rond Pensioen en de maandelijkse berichten zijn gestopt. De laatste stand van de dekkingsgraad vindt u elke maand op onze website.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Communicatie
ABN AMRO Pensioenfonds

VOLLEDIGE INDEXATIE VAN ALLE PENSIOENEN.

Het bestuur heeft besloten om alle pensioenen per 1 april 2017 met 1,7% te indexeren. De prijzen gingen in de periode van januari 2016 tot januari 2017 met 1,7% omhoog. Dat betekent dat de pensioenen volledig meegroeien met de prijsstijging in 2016. Er is geen ruimte voor inhaalindexatie.

Het pensioenfonds probeert de koopkracht van de pensioenen te behouden. Daarom bekijkt het bestuur elk jaar in april of er ruimte is om de pensioenen te indexeren. Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds.

 Bij het indexatiebesluit heeft het bestuur gebruik gemaakt van haar bevoegdheid om af te wijken van de indexatierichtlijn door te kijken naar de ontwikkelingen in de afgelopen maanden en de financiële situatie per eind maart. Het bestuur is van mening dat de financiële positie per eind maart zodanig is, dat er voldoende geld is om alle pensioenen volledig te indexeren.

 De komende jaren verwacht het pensioenfonds de pensioenen ten minste gedeeltelijk te indexeren.

Rond Pensioen 

Vandaag is de nieuwe editie van het e-zine Rond pensioen verschenen. In deze editie leest u o.a. het indexatiebesluit en een interview met bestuursleden Madeleine Jacobs en Joyce van Dorssen. U kunt het e-zine lezen door op onderstaande link te klikken of door de link te kopiëren en te plakken in de adresbalk van uw browser.

http://rondpensioen-pensioenontvangers.nl

Gouden Pump voor ABN AMRO Pensioenfonds 

ABN AMRO Pensioenfonds heeft de Gouden Pump 2017 gewonnen. Dit is een erkenning voor organisaties in de pensioenwereld die aantoonbaar werk maken van de benoeming van vrouwen in topfuncties. 

Lees meer>

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan (VO)

Op 1 juli 2017 zal het nieuwe VO worden geïnstalleerd. Voor meer informatie over de verkiezingsuitslag zie:
www.abnamropensioenfondsverkiezingen.nl

Verslag Verantwoordingsorgaan juli - september 2017

Voor het eerste verslag van het Verantwoordingsorgaan klik hier.

Verslag Overleg BPAA em VO 17 oktober

Voor het verslag tussen VO en BPAA klik hier.