over deze website
Sociëteiten

 

 

Nieuws

Op deze pagina wil de werkgroep u op de hoogte brengen van het opzetten van de sociëteiten ABN AMRO in den lande, onder auspiciën van de Bank en uitgevoerd door de BP ABN AMRO.

Inmiddels zijn geopend de sociëteiten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Eindhoven, Alkmaar, Zwolle, Utrecht, Midden en West Brabant en Twente (omvat de regio's Enschede, Hengelo, Almelo en Winterswijk), Groningen en Friesland (Leeuwarden), Zeeland en Limburg. 

De doelgroep van deze sociëteiten bestaat uit alle “Postactieven” van ABN AMRO en zijn wettelijke voorgangers.

Wie zijn postactief:

- Zij die een pensioenuitkering ontvangen van de bank (de gepensioneerden);

- Nabestaanden van overleden gepensioneerden;

- Zij die een WAO – uitkering van de bank ontvangen;

- Zij de met een regeling bij de bank zijn vertrokken en hun personeel condities hebben behouden.

De Postactieven worden in principe uitgenodigd voor de sociëteit in hun regio, maar het staat hun vrij om, evt. vergezeld van hun partner, ook andere sociëteiten te bezoeken. Het tijdstip is gelijk, iedere laatste woensdagmiddag van de maand, met uitzondering van december.

Voor elke sociëteit is een beheerder en zijn een aantal vrijwilligers actief en alle gegevens over contact, bereikbaarheid, programma en ander nieuws vindt u per sociëteit op deze website onder het thema Sociëteiten.